Kennis & inzichten

In ons dagelijks werk zijn we af en toe aan het pionieren. Op deze pagina geven we inzicht in onze kennis en inzichten, die we graag voor iedereen beschikbaar stellen. Kennis is pas echt waardevol als je het deelt!

Community living schemes NO TEXT 01

Community living

Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland groeit zowel onder jongeren als onder ouderen. Door anders na te denken over bezit en gebruik van de verschillende aspecten van wonen, blijft een veelzijdige en hoogwaardige woonvorm betaalbaar.

Windroos PVE der dieren vierkant 05

Natuurinclusief ontwerp voor de gebouwde omgeving

Hoe te ontwerpen voor dieren in onze (woon)gebouwen? Samen met de Vogelbescherming ontwikkelden we hulpmiddelen om vogels, insecten en vleermuizen in de gebouwde omgeving te huisvesten.

Onze Whitepaper biedt een stapsgewijze handleiding om de potentie van een gebouw te laten zien en de specifieke huisvestingseisen van de verschillende soorten inzichtelijk te maken.

Evabloem Van Ommeren Woonark Haarlem Shuffle 017

Drijvende woningen

Ze worden op maat gemaakt, produceren hun eigen energie(of meer!) en ze drijven!

Op basis van de industriestandaard, de persoonlijke wensen van de opdrachtgever en de energiesystemen ontwikkelden we een toolbox voor het integraal ontwerpen van deze unieke manier van wonen.

VOA Hoofddorp CGI06 02

Wonen in de herrie

Hoe kan je binnenstedelijk, waarbij geluidsbelasting een grote rol speelt, toch een aangename leefomgeving realiseren? Dit vraagt als ontwerper om op verschillende schaalniveaus te acteren. Onze ervaring leert dat geluidsoverlast in woonomgevingen effectief goed aan te pakken is.