In Nederland is de toegang tot groene ruimtes en open gebieden een groot goed. Het antwoord op de huidige woningvraag wordt daarom grotendeels in verstedelijkt gebied gezocht. Dicht bij bestaande voorzieningen. Het toevoegen van een comfortabele leefomgeving staat op gespannen voet met de aanwezige (infrastructurele) voorzieningen met hogere geluidswaarden. Geluidsoverlast wordt kan worden veroorzaakt door windmolens, industrie, auto's, treinen en vliegtuigen.

Voor ons als ontwerpers vergt dit inzicht en aandacht om het woon- en slaapcomfort te garanderen. Het is van cruciaal belang dat alle schaalniveaus, van het stedenbouwkundig plan, de organisatie van onder andere slaap- en buitenruimtes, tot en met het kleinste detail, in ogenschouw worden genomen om het leef comfort te maximaliseren.

Als bureau hebben we veel ervaring opgedaan en met praktijkvoorbeelden aangetoond dat comfortabel wonen in een geluidbelaste omgeving goed mogelijk is. Voorbeelden zijn De Scheepmaker, 1828 Gouda en Het Nieuwe Noord, waar we geluidsoverlast in woonomgevingen effectief hebben aangepakt, zoals Joeri bespreekt in zijn recente optreden met AT5 in Pakhuis de Zwijger (vanaf 42:25).

AT5 in Pakhuis de Zwijger