Het bestemmingsplan voor woongebouw 1828 Gouda is in juli onherroepelijk geworden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de omgevingsvergunning die binnenkort zal worden ingediend. Woongebouw 1828 Gouda is het eerste community living gebouw op deze schaal in Gouda.

In lijn met de visie voor de Spoorzone ontwerpt VOA woongebouw 1828 Gouda in een gebied dat transformeert tot een levendige plek voor wonen, werken en recreatie. Het gebouw bevat 247 woningen, waarvan 215 studio’s (ca. 25m2) en 32 tweekamerappartementen (ca. 50m2). Het 1828 community living concept is doorgevoerd in het hele ontwerp en zorgt ervoor dat toekomstige bewoners samen kunnen wonen, werken en ontspannen.

Ontwikkelingen in het Spoorzonegebied

Woongebouw 1828 Gouda is onderdeel van de ontwikkelingen langs de Goudse Spoorzone. De Spoorzone is een te ontwikkelen gebied dat reikt van station Gouda tot en met de Harderwijkweg.

De bebouwing in het stationsgebied van de Spoorzone bestaat uit solitaire gebouwen met een duidelijk herkenbare identiteit en een helder silhouet. Woongebouw 1828 Gouda maakt deel uit van deze stedenbouwkundige reeks. De gebouwvorm anticipeert in schaal en maat op de toekomstige Blokkerlocatie.

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is het handhaven van de bestaande parkachtige setting van het Spoorpark. In het ontwerp is zorgvuldig aandacht besteed aan het landschapsontwerp om deze parkachtige setting te handhaven.

hoofdmassa

accent voor stad en spoorzone

gevelgrid als alzijdige architectonische drager

Stedenbouwkundige inpassing

Het stedenbouwkundige volume komt voort uit het programma en de collectieve manier van wonen in het gebouw. De woontorens bevatten relatief compacte woningen die zijn verbonden middels een collectieve plint, bestemd voor ontmoetingsfuncties.

De hoge toren vormt een hoogte-accent richting de stad en sluit aan op de hoogte van de nabijgelegen gebouwen in de Blokkerlocatie. Doordat de toren in hoogte verspringt, ontstaat er een sprekend en herkenbaar silhouet. De lagere woontoren richt zich met de kopse kant op het ontwikkelgebied “A1west” en verhoudt zich in schaal en maat tot het woongebouw “Wonen in Goud”.

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelgebied van woongebouw 1828 Gouda is het doortrekken van de parkachtige setting van het Spoorpark. In samenwerking met landschapsarchitect MXT is een ontwerp gemaakt dat het plan verankert aan de omgeving.

Aangezien de gebouwdelen ten opzichte van elkaar verspringen -en een stuk terug liggen van de straat- vormt het landschap zich als het ware om het gebouw. Verzonken trappen en een hellingbaan kruisen deze parkachtige strook die voor het gebouw is gesitueerd.

Een deel van het volume van de hoge toren schuift over deze strook en accentueert de positie van de hoofdentree. Hier loopt het park zowel langs het gebouw als onder het gebouw. De overkapping die ontstaat vormt een uitnodigende geste naar bewoners en bezoekers.

animatie

Een heldere gevelstructuur

Het gebouw ontleent zijn eenheid en identiteit aan het regelmatige gevel grid, welke is opgetrokken in metselwerk. Binnen deze gevelstructuur zijn verschillende invullingen te herkennen, zoals de verschillende type woningen, de overbouwde entreezone en bijvoorbeeld aan de collectieve buitenruimte grenzende pergola.

verdiepingsvloer
doorsnede

Starterswoningen op maat (concept 1828)

Het ontwerpen van woongebouwen is maatwerk. In het geval van een community living gebouw begint het ontwerpproces bij het herijken van het woonprogramma. De basis is een compacte en efficiënte woning die wordt aangevuld met collectieve ruimten en voorzieningen. Welke specifieke voorzieningen er komen - en hoe deze worden vormgegeven - wordt onder meer bepaald met behulp van een woonpanel. Een woonpanel bestaat uit lokale woningzoekers in de leeftijd tussen de 18 en 28 jaar; de doelgroep van 1828. Na betaalbaarheid en het (überhaupt) bemachtigen van een woning bleek het verminderen van eenzaamheid een belangrijk thema voor de woonpanelleden.

community living

Co-living in Gouda

In het hogere volume zijn voornamelijk éénpersoonswoningen gesitueerd.  De tweepersoonswoningen zijn voornamelijk in het lage volume ondergebracht. De compacte woningen hebben allemaal een eigen keuken en badkamer. De tweepersoonswoningen hebben,  additioneel, een aparte slaapkamer. Alle bewoners van 1828 Gouda kunnen gebruikmaken van een uitgebreid aanbod aan collectieve voorzieningen welke met zorg zijn samengesteld, in overleg met het woonpanel.

Het collectieve programma (waaronder de collectieve buitenruimte) is zo vormgegeven dat deze plaats biedt voor rust en reuring. Onderdeel van deze voorzieningen zijn o.a.: gedeelde parkeervoorzieningen, gedeelde wasruimte, co-working ruimtes met huurbare werk- en vergaderkamers en belruimtes. De co-working ruimtes die ook voor niet-gebouwbewoners te huren zijn, zorgen tijdens werktijden voor een levendige dynamiek in het gebouw.

Natuurinclusiviteit en duurzaamheid

Woongebouw 1828 Gouda is ontworpen als een natuurinclusief gebouw dat rekening houdt met plaatselijke flora en fauna. In de gevel zijn nestgelegenheden voor diverse vogels, insecten en zoogdieren opgenomen. Het landschapsontwerp biedt beschutting en voeding voor de dieren en creëert een levendige vegetatierijke omgeving voor mens en dier. Het gebouw is energie-efficiënt ontworpen en maakt gebruik van droge koelers waarmee verwarmd en gekoeld kan worden.

Fase: bouwvoorbereiding

Op dit moment wordt de omgevingsvergunning opgesteld die binnenkort zal worden ingediend. Begin 2024 is de geplande start bouw.

Informatie

Joeri van Ommeren, Bob Spitz, Tsveta Ruseva, Fallon Walton, Filip Vusic, Clara Jansen
Mark van der Heide Urban Design, Peutz, EversPartners, KVMC
1828 Groep
View location on Google Maps
lopend