Het plan voorziet in drie woongebouwen gelegen in een groene setting met 172 woningen. Een van de gebouwen is sociale woningbouw waar alle 43 woningen levensloopbestendig zijn ontworpen. Inclusief ruimte voor E-mobiliteit zoals scooters en E-bikes en een gemeenschappelijke buitenruimte aan het water. De gebouwen delen een ruime parkeervoorziening met 235 parkeerplaatsen op twee niveaus, omringd door een groene gevel en overdekt met een groen dak zodat de auto's uit het zicht van de naastgelegen gebouwen blijven.

bouwplaats update september 2023

stedenbouwkundig concept en compositie

De drie gebouwen variëren gebaseerd op de stedelijke inbedding in hoogte, volume en vorm. Hoewel de volumes van de drie gebouwen divers zijn, verenigen de gebouwen zich in oriëntatie, materiaalgebruik en architectonische detaillering. Elk bouwblok heeft een eigen herkenbare identiteit met een alzijdige architectonische uiting op basis van de gevelcompositie die de individuele woning accentueert. Het ensemble heeft overal dezelfde architectonische taal en vormt een samenhangend geheel. Bij de opzet van het plan is rekening gehouden met zoninstraling, zichtlijnen en begroeiing met de nadruk om niet alleen het landschap op de eigen kavel te herontwikkelen, maar een integraal plan te maken voor de begroeiing op en rond de locatie.

Natuurinclusief en duurzaam

De nieuwe woonwijk is duurzaam ontworpen, rekening houdend met de lokale fauna. In de gevel zijn nestkasten voor diverse vogels, insecten en zoogdieren geïntegreerd. Het landschapsontwerp bevat planten en elementen om de lokale fauna te beschermen en te stimuleren. Het creëert een levendige groene omgeving, niet alleen voor de bewoners van de nieuwe woongebouwen maar voor iedereen in de buurt. Alle gebouwen zijn energiezuinig met een geïntegreerd warmtepompsysteem voor verwarming in combinatie met zonnepanelen op het dak

Participatie proces

Zoals bij al onze grotere projecten heeft het VOA-team een ​​complex maar proactief participatieproces doorlopen dat een grote rol speelde in de uiteindelijke opzet van het project. Alle betrokken partijen (ontwikkelaar VastBouw, VOA, de gemeente, omwonenden en geïnteresseerde buurtbewoners) hadden een andere kijk op de belangrijke kenmerken van deze ontwikkeling. De groep moest hun visie verenigen en afwegen om tot een succesvol resultaat te komen. Er is een warmtekaart gemaakt om de belangrijkste punten voor de bewoners van het gebied aan te pakken, zoals vrij uitzicht voor de hele buurt, privacy en zoveel mogelijk direct zonlicht voor elke woning eromheen. In nauwe samenwerking met TNO is conform de TNO LIGHT-richtlijnen is een ruimtelijk model ontwikkeld om de beste vorm en positie voor de gebouwen te vinden.