De Haarlem Energy Hub, het nieuwe hoofdkantoor van Intercel Energie, wordt gebouwd aan het kruispunt van de Oudeweg en Mincklersweg in Haarlem. Aan de belangrijke oostelijke stadsentree maken we het proces achter de elektrificering van Nederland zichtbaar. Intercel onderzoekt, ontwikkelt en bouwt alternatieven voor alledaagse dieselapparaten en speelt daarmee een grote rol in de elektrificering van Nederland. 

De Haarlemse Waarderpolder is van oudsher een functioneel ingericht bedrijventerrein en vormde met de gesloten architectuur een anonieme stadsentree. De laatste jaren is vanuit de gemeente en ondernemers ingezet op het openen en toegankelijker maken van het gebied. De (maak)industrie en ondernemerschap wordt zichtbaarder en gaat de verbinding aan met de stad. Deze nieuwe context weerklinkt in het ontwerp voor de Haarlem Energy Hub, grote gevelopeningen maken de kennis en kunde van de energiepioniers zichtbaar voor de stad. 

clay render gif

Binnen Haarlem Energy Hub is een heldere opdeling gemaakt tussen het bouwdeel aan de stadsentree zijde en het logistieke achterzijde. Aan de Oudeweg zijn research & development, assemblage en de kantoren zichtbaar achter de zwierige bamboe gevel. De horizontale geleding van de luifels van het naastgelegen EBH gebouw weerklinkt in het ontwerp. Waar de gevel zich meer opent, worden de overstekken groter, zodat er voldoende daglicht is om de precisie werkzaamheden uit te voeren, terwijl de hitte van de zon wordt buitengehouden. In contrast met de glooiende bamboegevel van het voorste bouwdeel, wordt het achterste bouwdeel opgebouwd uit losmaakbare industriële onderdelen. Gelet op de snel veranderende industrie waarin Intercel opereert, moet het logistieke bouwdeel adaptief zijn.

Toekomstbestendig

Als pionier in de energietransitie weet Intercel uit eigen ervaring hoe veranderende vraagstukken en technieken de bedrijfsvoering en huisvesting kunnen beïnvloeden. Hoge verdiepingen, vrij-indeelbare vloervelden en eenvoudig losmaakbare bouwdelen maken het een adaptief gebouw. De glooiende luifels halen in de zomer het licht binnen en de hitte buiten, zodat er minder elektriciteit voor verlichting en koeling nodig is. Wanneer in de wintermaanden de zon lager hangt, wordt de warmte binnengehaald en is er minder energie nodig om te verwarmen. Op het dak aan de achterzijde worden PV-panelen geplaatst om elektriciteit op te wekken. 

Rond en op het gebouw worden maatregelen genomen om de lokale flora en fauna meer ruimte te geven in dit industriegebied. Nestkasten voor vogels, insecten en vleermuizen, het “bruin dak” aan de voorzijde en vegetatie rond de wadi vormen samen een nieuwe ecologische schakel in het industriegebied.

Informatie

Joeri van Ommeren, Tsveta Ruseva, Bob Spitz, Valeriia Pozharska, Janneke Visser, Sebastiaan de Boer
F5 Projectengroep B.V.
Intercel Energie B.V.
View location on Google Maps
in aanbouw