Meer dan honderd jaar geleden is het Haarlemse slachthuis om gezondheidsredenen gebouwd als enclave, gesitueerd buiten de stad. In de loop der tijd industrialiseerde het proces van slachten, met hogere hygiëne als gevolg. Hierdoor kon de stad zich vormen rondom het slachthuis: de Slachthuisbuurt. In het nieuwe plan voor het Slachthuisdistrict krijgt het voormalig cordon sanitair de rol van groene zoom: de toegang tot het woongebied. Monumenten krijgen een publieke, activerende rol; historische kwaliteiten worden benadrukt en er wordt gewoond als nergens anders.

clay render gif

"Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om een nieuwe openbare ruimte te ontwerpen. Er is hard gewerkt aan een integraal ontwerp waarin de monumenten (Hans van Heeswijk), de openbare ruimte ([ZUS] Zones Urbaines Sensibles) en de 162 woningen (van Ommeren architecten) samen een nieuwe wijk vormen. Een wijk met cultuur, duurzaamheid en klimaatadaptatie als motor voor prettig, stedelijk leven: uniek in Haarlem."

IMG 8704 v3

Joeri van Ommeren, architect

een gelaagd plan

een gelaagd plan

Het slachthuis staat midden op het Slachthuisplein. Dit vormt het hart van het gebied. Een 400-meter lange pergola met open lijngoot definieert het plein en legt de verbinding met achterliggende nieuwbouwwoningen. De pergola voelt aan als een colonnade; het maakt het verschil tussen privé en publieke ruimte afleesbaar en organiseert de stedenbouwkundige ruimte. Historische en nieuwe entrees prikken door de parkachtige groene zoom en maken het Slachthuisdistrict vast aan de omgeving.

Leven op het Slachthuisterrein

Het Slachthuisterrein is een plek waar wonen, werken en spelen in een klimaatadaptieve omgeving centraal staat, voor mens en dier. De wijk is duurzaam ontworpen, met speciale aandacht voor de opslag van water, het tegengaan van hittestress en het huisvesten van insecten, vogels en zoogdieren. Bij de keuze van de plantensoorten wordt rekening gehouden met de bescherming en voeding van de beoogde fauna.

Vegetatie- en waterstructuren als duurzame dragers voor de buurt

De duurzame dragers voor het Slachthuisdistrict zijn gevormd door groen- en blauwstructuren. Denk hierbij aan: voortuinen, margestroken met vegetatie, publieke tuinen en speelplekken. Deze plekken dragen bij aan schone lucht, gaan hitte-stress tegen, verhogen het waterbergend vermogen en het onderhouden van biodiversiteit.

Een integraal watersysteem zorgt ervoor dat regenwater kan infiltreren, kan worden vastgehouden, benut en wanneer nodig afgevoerd. Andere duurzame ingrepen in het gebied zijn de toepassing van zonnepanelen, warmte- en koudeopslag en bijvoorbeeld het faciliteren van deelauto’s en -bakfietsen.

Hedendaagse verbinding met het monument

Ingrepen aan de historische gebouwen laten de geschiedenis van honderd jaar slachthuis zo compleet mogelijk zien. In het nieuwe Slachthuisdistrict vervullen de monumenten een publieke, activerende rol met ruimte voor creatieve bedrijven en horeca. Het hoofdgebouw wordt een cultuurgebouw met muziek als drager: Slachthuis Haarlem, gerund door Patronaat en Hart Haarlem.

De ingetogen architectuur van de woongebouwen sluit aan bij de baksteenarchitectuur van het Slachthuis. De uitgesproken en ritmische pilasters versterken zowel de collectieve identiteit van de woonblokken als een ode aan de verfijnde details van het Slachthuismonument.

Een ensemble van woongebouwen

De compositie van zes nieuwe woongebouwen omkadert het monumentale slachthuis. Deze gebouwen zijn een versmelting van herkenbare typologieën die in de omgeving aanwezig zijn (of waren). De voorgestelde woongebouwen zijn samengesteld uit verschillende drie- en vierlaagse volumes met een lessenaardak. Ze gedragen zich als alzijdige gebouwen die samen het terrein rond het Slachthuis afbakenen. De woningen op het maaiveld grenzen aan de stedelijke collectieve ruimte. Op het verhoogde dek wordt collectieve buitenruimte voorgesteld met een meer speels en intiem karakter. Dit contrast resulteert in een unieke buurt.

Het stedelijke rijtjeshuis opnieuw uitgevonden

De rijwoning geherdefinieerd

Binnen de ogenschijnlijke rijwoningen wordt een diversiteit aan woonvormen gerealiseerd. De woningen zijn een 21e-eeuwse opvolger van de traditionele Haarlemse 'rood-, zwart-woning' en creëren woningen voor een brede doelgroep, met als resultaat een inclusieve buurt. De woningen zijn klein en groot, te koop of te huur, voor jong en oud.

Direct begonnen

Direct na gunning is het gebied volgens de oorspronkelijke planning geopend voor publiek. Samen met kunstenaars en muzikanten is het gebied onder aanvoering van Martijn de Kruyver op de kaart gezet. Het Slachthuis is onder meer in gebruik geweest als spookhuis, podium voor artiesten en was zelfs het strijdtoneel voor een driewielerrace voor peuters. De muzikanten en kunstenaars van het eerste uur zijn nog steeds betrokken bij Slachthuis Haarlem dat inmiddels in gebruik is genomen.

Informatie

Joeri van Ommeren, Fallon Walton, Bob Spitz, Dion Nupoort, Tea Perko, Filip Vusic, [ZUS] Zones Urbaines Sensibles, Hans van Heeswijk
.Cie Assist, LBP Sight, Valstar Simonis, Harder, Advier, Metabolic, Markus BV
De Nijs en Zonen
View location on Google Maps
in aanbouw
completion expected in 2025